کتاب , معماری , pdf , خانه ساحلی , Beach Houses , Setphen Crafl

دانلود محصول فایل PDF کتاب – ۲۱st Century Architecture Beach Houses – خانه های ساحلی قرن ۲۱ با کد فروش ۱۹۷۰۸۲۷


کتاب ۲۱st Century Architecture Beach Houses  که توسط Setphen Crafl و در مورد اصول طراحی خانه های ساحلی و شامل مثال های گوناگون از خانه های ساحلی در سراسر جهان میباشد و ایده ده مناسب برای دانشجویان معماری است  …