خلاصه و نقد کتاب آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی نویسندگان: دکترمحمدعلی احمدوند و دکتر سیامک رضا مهجور(۵) doc

دانلود محصول خلاصه و نقد کتاب آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی نویسندگان: دکترمحمدعلی احمدوند و دکتر سیامک رضا مهجور(۵) doc با کد فروش ۱۹۷۱۰۱۷


نسخه ۵ خلاصه و نقد کتاب آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی نویسندگان: دکترمحمدعلی احمدوند و دکتر سیامک رضا مهجور این فایل در قالب وورد و دارای ۹صفحه و قابل ویرایش است. مناسب برای تکالیف دوره توانمندسازی مهارت آموزان ماده ۲۸ استخدامی آموزش و پروش نویسنده در این کتاب می خواهد معلمان و مربیان با انواع فعالیت های تربیتی و اجتماعی آشنا شوند و همچنین می خواهد مربیان و معلمان را با فرصت هایی که برای دانش آموزان وجود دارد تا آنان در ابعاد تربیتی و اجتماعی به رشد ، علایق ، استعداد ها و توانمندی های خود بپردازند و خود را برای یک زندگی شایسته شغلی و اجتماعی آماده سازند آشنا کند. …