دکتر سید مهدی الوانی , الوانی , مهدی الوانی ,تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, دانلود خلاصه کتاب

دانلود محصول پاورپوینت کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تالیف دکتر سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۴۳


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي تالیف دکتر سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : نام درس: تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي دکتر سید مهدی الوانی رشته مديريت دولتي تعداد واحد: ۳     فصل اول:مفاهيم وويژگي هاي خط مشي عمومي هدف كلي:آشنايي با تعاريف،مفاهيم و ويژگي هاي خط مشي عمومي ،نقش عمده خط مشي عمومي درجامعه ، شناخت انواع خط مشي عمومي.خط مشي عمومي چيست ؟خط مشي عمومي،عبارت است از خط مسير وراهي است كه انسان درپيش رودارد.خط مشي ،درمعنی خاص عبارت است از تصميمات و سياست هائي كه به وسيله مراجع مختلف بخش عمومي از قبيل :مجلس ،دولت و قوه قضائيه اتخاذ مي گرددخط مشي عمومي ،اصول كلي است در مورد هدف هاي نظام و مسئووليت هايي كه هربخش بايد عهده دارگردد. خط مشي عمومي مشخص كننده بايدها و نيايدها درجامعه و سازمانهاست … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                         &n …

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, دانلود خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, دانشگاه پیام نو

دانلود محصول پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۶۱۸


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : هدفهای رفتاری۱٫خط مشی عمومی را تعریف نمائيد.۲٫مفهوم خط مشی عمومی را در یک سطر بنویسید.۳٫وظیفه خط مشی عمومی را به منظورجلوگیری ازدوباره کاری،تداخل واتلاف منابع درسازمانها نام ببريد.۴٫کمکی که خط مشی عمومی میتواند درِآزمودن برنامه ها و فعالیت ها انجام دهد در دو سطر بنویسید.۵٫ویژگیهای خط مشی عمومی را ذکر کنید.۶٫آن بخش از ويژگیهای خط مشی عمومی را که ”خط مشی عمومی بطور ارادی واز روی قصد و نیت قبلی تنظیم و وضع می گردد“را نام ببرید.۷٫آن بخش از ويژگیهای خط مشی عمومی را که“خط مشی عمومی منعکس کننده و بازتاب خصوصیات نظامی است که درآن شکل گرفته است“ذکر نمائيد.۸٫واضع خط مشی های تقنینی را نام ببريد.۹٫پدیدآورند گان سیاستهای تدبیری را نام ببرید.۱۰٫نام دیگر خط مشی های فراگیر را ذکر کنید.۱۱٫خط مشی هائی را که از نحوه عمل و رویه های متداول میتوان به وجودشان پی برد بنويسيد.۱۲٫خط مشی جلوگیری کننده تبلیغات سو را نام ببرید.۱۳٫خط مشی ه …

سید مهدی الوانی ,الوانی ,تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی, دانلود خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط م

دانلود محصول پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۶۰۳


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تالیف سید مهدی الوانی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : عنوان درس: تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی مؤلف: سید مهدی  الوانی   تعداد واحد : ۳ نوع واحد : نظری پیش نیاز : مبانی سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی     اهداف درس ۱- آگاهی از فرآيندهای مختلف خط مشی گذاری عمومی   2ـ آشنایی  با مشكلات و مسايلی كه در راه وضع واجرای خط مشی گذاری عمومی پديد می‌آید. ۳ ـ شناخت تنگناها و موارد ارزشی خط مشی گذاری عمومی هدف کلی فصل اول آشنایی با مفاهيم ، ويژگيها، نقش و انواع  خط مشی عمومی گفتار اول:خط مشی عمومی چست؟ اهداف رفتاری گفتار اول ۱- خط مشی را تعریف کنید.۲- خط مشی عمومی را تعریف کنید.۳- اجزای متشکله خط مشی های عمومی را نام ببرید. تعریف خط مشی به طور کلی خط مشی عبارت است از خط سیر و راهی که انسان در پیش رو دارد.تعریف خط مشی عمومی  خط مشی های عمومی اصول و موازينی هستند كه بوسيله مراجع ذيربط در هر جامعه وضع شده و به عنوان الگو و راهنما، اقداما …