علی اکبر احمدی,رفتار سازمانی , خلاصه کتاب رفتار سازمانی , دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی , دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب رفتار سازمانی , دانل

دانلود محصول پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی تالیف دکتر سید علی اکبر احمدی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۸۶


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب رفتار سازمانی تالیف دکتر سید علی اکبر احمدی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :   گفتار اول : کلیاتهدف کلیآشنایی وشناخت چگونگی آغازوتکوین مدیریت رفتار سازمانیمقدمهمهمترین مسئله ای که کلیه سازمانهای امروزی درآینده با آن روبرو هستند این مسئله است که :آیا می توانند به نحو اثر بخشی در بازار جهانی رقابت کنندیا نه ؟ به سخن دیگر ، آیا توان آن را دارند که در این آشفته بازار با رقابت فشرده حضوری پویا داشته باشند؟موضوع رفتار سازمانیچراهر کس به گونه ای خاص رفتار می کند؟به چه دلایلی درموقعیتهای یکسان،افراد عکس العملهای متفاوتی بروز می دهند؟چرا بین چند سازمان که تشکیلات ظاهرا مشابهی دارند ویکسان اداره می شوند، برخی موفقترند و… چرامدیرانی که موفقترند بیشتر اوقات خود را صرف کارکنان سازمان خود می کنند؟پاسخ به این گونه سوالها وبسیاری پرسشهای مشابه ، اساس « رفتار سازمانی » را تشکیل می دهد … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.         …