اسفدیار فرج وند ,فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه, خلاصه کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه, دانلود خلاصه کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه, دانشگاه ?

دانلود محصول پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه تالیف اسفديار فرج وند دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۲۳


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب فراگرد تنظيم تا كنترل بودجه تالیف اسفديار فرج وند دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : پيشگفتار كميابي موضوع مشترك علومي چون اقتصاد،مديريت وبودجه است اقتصاد به علم اداره منابع كمياب تعبيرمي شود مديريت را استفاده موثر وكارآمد ازمنابع عالي مادي ومالي و انساني مي دانند بودجه نيزازيك ديدگاه به تبديل منابع مالي به اهداف انساني تعريف شده است مقدمه بودجه شاهرگ حياتي دولت است. بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه هاوفعاليتهاي دولت بوده و نقشي بسيارمهم وحياتي درتوسعه اقتصادملي ايفاء مي نمايد.فصل اولكليات بودجه و نقش دولت در اقتصادمقدمه دولت كه نهاد اصلي و پايه درهرسيستم سياسي است ، زمينه اصلي عملكردبودجه مي باشد وآشنايي با زمينه هاي تكوين وظايف دولت لازمه شناخت بودجه دولتي است. تكيه برروي دولت به هنگام بحث راجع به بودجه به چنددليل موجه است:۱) ازنظرتاريخي دولت نخستين واحد يا شخصيتي است كه تن به نظم بودجه اي داده است.۲)بودجه دولت ازلحاظ حجم بزرگترين بودجه هاي تنظيمي است ۳)محدوديت دولت به هنگام اجراي بودجه معمولاً بيشتر ازافرادوموسسات …