اصغر زمردیان , زهرا برومند,مدیریت تحول ۲ بهبود و بازسازی سازمان, خلاصه کتاب مدیریت تحول ۲ بهبود و بازسازی سازمان, دانلود خلاصه کتاب مدیریت تحو?

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مديريت تحول ۲ بهبود و بازسازي سازمان تالیف اصغر زمرديان و زهرا برومند دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۵۱۸


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مديريت تحول ۲ بهبود و بازسازي سازمان تالیف اصغر زمرديان و زهرا برومند دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : فصل اول:زمينه هاي دانش و محيط مديريت تحولبخش ۱:تحول نظريه هاي مديريت و ”پارادايم“ در حال تكوين بخش ۲:سرشت پوياي محيط امروزي سازمانها فصل دوم:زمينه هاي بنيادين مديريت تحولبخش ۳:ساختار گروهي:گرايش نوين مديريت بخش ۴:فرهنگ سازماني،بستر تحول فصل سوم:استراتژيهاي تغيير و تحول سازمانبخش ۵:استراتژيهاي تحول،سطح خردبخش ۶:استراتژيهاي تحول،سطح كلانبخش ۷:استراتژيهاي تحول:سطح كلان روندهاي نوين و در حال تكوينفصل چهارم:رهبري تحول و سازمانهاي يادگيرنده بخش ۸:رهبري تحولبخش ۹:سازمانهاي يادگيرنده(راه آينده)   تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                                                             & …