سید حسین ابطحی ,مدیریت منابع انسانی, خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی, دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مديريت منابع انساني تالیف سيد حسين ابطحي دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۷۱


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مديريت منابع انساني تالیف سيد حسين ابطحي دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : فصل اول:ماهيت مديريت منابع انسانيفصل دوم:تجزيه،طراحي و طبقه بندي مشاغلفصل سوم:نيرويابي،جذب و گزينشفصل چهارم:آموزش و توسعۀ منابع انسانيفصل پنجم:حقوق و دستمزدفصل ششم:ارزشيابي مشاغلفصل هفتم:انظباط و رسيدگي به شكاياتفصل هشتم:ارزشيابي شايستگي كاركنانفصل نهم:برنامه ريزي نيروي انسانيفصل دهم:سلامتي ، ايمني و رفاه   اهداف كلي فصل اولاهميت واهداف مديريت منابع انسانيتعاريف و مفاهيم مديريت منابع انسانيوظايف و مسؤليتهاي مديريت منابع انسانينقش سازمان امور اداري و وزارت كار و امور اجتماعي در مديريت منابع انساني ايران … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                                                                   & …

حسین ابطحی,مدیریت منابع انسانی, خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی, دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مديريت منابع انسانی تالیف دکتر سيد حسين ابطحی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۷۴


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، پاورپوینت کتاب مديريت منابع انسانی تالیف دکتر سيد حسين ابطحی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :  فصل اول:ماهيت مديريت منابع انسانيفصل دوم:تجزيه،طراحي و طبقه بندي مشاغلفصل سوم:نيرويابي،جذب و گزينشفصل چهارم:آموزش و توسعۀ منابع انسانيفصل پنجم:حقوق و دستمزدفصل ششم:ارزشيابي مشاغلفصل هفتم:انظباط و رسيدگي به شكاياتفصل هشتم:ارزشيابي شايستگي كاركنانفصل نهم:برنامه ريزي نيروي انسانيفصل دهم:سلامتي ، ايمني و رفاه    اهداف كلي فصل اولاهميت واهداف مديريت منابع انسانيتعاريف و مفاهيم مديريت منابع انسانيوظايف و مسؤليتهاي مديريت منابع انسانينقش سازمان امور اداري و وزارت كار و امور اجتماعي در مديريت منابع انساني ايران … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                                                             & …

دکتر سید علی اکبر احمدی,مدیریت منابع انسانی, خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی, دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی, دانشگاه پیام نور , دانلود

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت) دکتر سید علی اکبر احمدی با کد فروش ۱۹۷۱۲۶۸


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، مدیریت منابع انسانی بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مقدمه : موفقیت هر سازمان در گرو تلفیق « منابع وارده » به یک سازمان یعنی نیروی انسانی ، سرمایه ، تکنولوژی ، مواد اولیه واطلاعات در جهت نیل به اهداف سازمانی است . انسان مهمترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمانی به شمار می رود.فلسفه مدیریت منابع انسانی براین اساس استوار است که از یک طرف نیل به اهداف سازمانی را در گرو تامین نیاز های انسانی واز طرفی دیگر ، تامین نیاز های انسانی را در گرو نیل به اهداف سازمانی می داند.مفهوم مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی تخصص ویژه ای است که کوشش می کند تا در جهت کسب رضایت کارکنان وتامین هدفهای سازمانی سیاست گذاری ، برنامه ریزی وفعالیت نماید. تاریخچه ونقش مدیریت منابع انسانی الف- سیر تکوینی مدیریت منابع انسانیب- جایگاه امروزی مدیریت منابع انسانی  … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                          &nbs …