خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد

دانلود محصول خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد با کد فروش ۱۹۷۱۴۲۳

خلاصه کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد نسخه پی دی اف ۳۶ صفحه با کیفیت بالا و تایپ شده       بخشی از فایل:   فساد يعني سوئ استفاده از قدرت براي كسب نفع شخصي يا منافع گروهي . زمينه بروز فساد در برخي از نهادهاي دولتي مثل گمرك از ساير نهادها است وقتي رشوه خواري در كشور نهادينه شود مقامات دولتي فاسد براي افزايش ميزان رشوه هاي مورد تقاضا از انگيزه لازم برخوردار و براي دريافت بيشتر به راهكارهاي ديگري متوسل مي شوند . هزينه هاي متعددي با فسادهمراه است . فساد به علت تاثيرش در تخصيص منابع ، در توليد و مصرف اثرگذار است . رشوه دهي و رشوه گيري باعث مي شود چه بسا عملياتي كه قصد خصوصي سازي آن را داريم به كارآمدترين پيشنهاد دهندگان تخصيص نيابد . مقامات دولتي فاسد به رشوه دهندگان اجازه مي دهند تا رعايت مقررات را ناديده گيرند فساد نيروي كار را از فعاليت محوله دور مي سازد در الگوي استخدام و ارتقا نيز تاثير مي گذارد .چه بسا كارآمدترين كاركنان ممكن است استخدام نشوند و افراد نالايق و ناشايست روي كار آيند و رفاه كلي عامه مردم را تقليل دهند. …