راهنمای, مقیاس, خودکارآمدی اجتماعی, نوجوان

دانلود محصول راهنمای مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان با کد فروش ۱۹۷۱۰۴۹


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات:۶ ص تعداد سوالات:۲۵ تا معرفی  مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان در سال ۱۹۸۹ توسط کنلی به منظور سنجش میزان خودکارآمدی نوجوانان ساخته شد. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی که دارای ۲۵ عبارت است، آزمودنی باید در یک طیف لیکرت ۷ درجه ای ( از غیرممکن= ۱ تا بیش از حد ساده =۷ ) مشخص سازد که هر یک از عبارات آزمون تا جه حد معرف شخصیت او است. مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان دارای ۵ زیرمقیاس : قاطعیت اجتماعی ( ۵ عبارت )، عملکرد در موقعیت‌های اجتماعی ( ۵ عبارت )، شرکت در گروه های اجتماعی ( ۵ عبارت )، جنبه های دوستی و صمیمیت ( ۷ عبارت ) و کمک کردن یا کمک گرفتن ( ۳ عبارت ). نمره کل آزمون بین ۲۵ تا ۱۷۵ قرار دارد و نمرات بالاتر حاکی از سطح بالای خودکارآمدی اجتماعی آزمودنی هستند. …