داراشکوه و اندیشه وحدت ادیان,داراشکوه ,اندیشه وحدت ادیان,

دانلود محصول دانلود تحقیق درمورد داراشکوه و انديشه وحدت اديان با کد فروش ۱۹۷۱۹۷۵

دانلود تحقیق درمورد داراشکوه و انديشه وحدت اديان   9صفحه فرمتword داراشکوه و انديشه وحدت اديان   محمد داراشکوه از حاکمان دوره گورکانیان هند و از نوادگان اکبرشاه گورکانی ومیراث دار اندیشه وحدت ادیان است که با تکیه بر اندیشه وحدت وجود ابن عربی و همتای آن در مکتب ودانته سعی در تطبیق مبانی ادیانِ هندو و اسلام داشت. اوتلاش می کرد تا وحدت معنوی در ادیان را به اثبات برساند.از این رو، اگر نتوان او را نخستین پیشگام عرصه وحدت ادیان نامید می توان او را یکی از مؤثرترین افراد در این حوزه دانست که حتی جان  بر سراین اندیشه نهاد. وی در نیل به این مقصود ناکام ماند و برادر قشری مسلکش اورنگ زیب او را به اتهام الحاد کشت. بی شک  اگر بخت یاریش می کرد و چنین اندیشه ای بسط می یافت می توانست صلح و  وحدت قومی را نه تنها برای سرزمین هند بلکه برای جهانیان به ارمغان بیاورد. کلیدواژه: داراشکوه، اوپانیشادها،ادیان تطبیقی، مجمع البحرین، سرّالاکبر، وحدت ادیان.   زندگی محمد داراشکوه  در نیمه شب دوشنبه ۲۹ صفر ۱۰۲۴ هجری قمری برابربا نهم فروردین ماه از دهمین سال جلوس شاه جهان  …