داروهای نیروزا و دوپینگ, داروهای نیروزا , دوپینگ, تحقیق داروهای نیروزا

دانلود محصول دانلودتحقیق درمورد داروهاي نيروزا و دوپينگ با کد فروش ۱۹۷۱۳۳۵

دانلودتحقیق درمورد داروهاي نيروزا و دوپينگ   15صفحه فرمتword داروهاي نيروزا و دوپينگ                          در طول تاريخ بسياري از داروهاي گياهي و صنعتي براي افزايش توانايي جسمي و ورزشي مورد استفاده قرار گرفته اند و هر کدام پس از مدتي بخاطر عوارض جانبي مختلف کنار گذاشته اند و هنوز اکسير موثر و بي خطري پيدا نشده است. برخي ورزشکاران از حدود ۴۰ سال پيش از هورمونهاي جنسي مردانه و مشتقات آنها براي نيروزايي استفاده ميکرده اند که امروزه بسياري دچار عوارض آنها از جمله سرطان کبد شده اند.اخيراً داروهاي جديدتري مورد استفاده برخي ورزشکاران قرار ميگيرد که هنوز حتي اثر بخشي آنها در افزايش نيروي جسمي مورد مطالعه علمي دقيق قرار نگرفته است و عوارض بسياري از آنها هنوز ناشناخته اند.به همين دليل براي حفظ سلامت جسمي ورزشکاران و پيشگيري از عوارضي که آنان ناآگاهانه دچار ميشوند،کميته بين المللي المپيک استفاده بسياري از آنها را ممنوع کرده است و آزمايشات متعددي براي اطمينان از …