معلمان , مربیان , دانش آموزان , دانشجویان , دانشجویان علوم تربیتی , دانشجویان روان شناسی , مهارت آموزان ماده ۲۸

دانلود محصول ساختار نظام آموزشی کشور ژاپن با کد فروش ۱۹۷۱۱۰۲


ساختار نظام آموزشی کشور ژاپن ساختار نظام آموزشی کشور ژاپن   شرح بخشی از فایل : آموزش پيش دبستاني ساختار آموزشي مقطع آموزش پيش دبستاني درژاپن حداكثرمدت زمان سه سال رده هاي سني ۳-۶ سال به طول مي انجامد.اين مقطع آموزشي غيراجباري وغيررسمي بوده وبا دريافت شهريه ازوالدين كودكان ارائه مي گردد.هدف اصلي مراكزآموزش پيش دبستاني،پرورش ذهني وجسمي كودكان در يك محيط مناسب آموزشي است.برنامه هاي آموزشي اين مقطع نيزبر۳۹هفته آموزشي در سال و۴ ساعت كلاسي روزانه تجاوز نمي كند .     جزئیات فایل دریافتی شما :عنوان : ساختار نظام آموزشی ژاپنموضوع :  ساختار نظام های آموزشیفرمت : ورد word  قابل ویرایشصفحات : ۹۰ صفحهمناسب برای : معلمان ، مربیان ، دانش آموزان ، دانشجویان ، دانشجویان علوم تربیتی ، دانشجویان روان شناسی ، مهارت آموزان ماده ۲۸ …

معلمان , دانش آموزان , دانشجویان تربیت معلم , دانشجویان علوم تربیتی , دانشجویان روان شناسی

دانلود محصول ساختار نظام آموزشی کشور روسیه با کد فروش ۱۹۷۱۱۰۴


ساختار نظام آموزشی کشور روسیه ساختار نظام آموزشی روسیه شرح فایل :تاريخچه آموزشي همانند بسياري از دولتهاي پيشين بلوك شرق، دولت فدراسيون روسيه از سال ۱۹۹۳، به اجراي سياست اعمال حداقل حمايت ملي از نظام آموزش ملي مبادرت نمود.دراين اثنا، بنا بربند۴۰قانون آموزش و پرورش، ۱۰درصد از درآمد ملي به عنوان بودجه آموزشي بدين امر اختصاص يافت.بدهي هاي مراکز آموزشي و نبود تجهيزات به روز ، از جمله عمده ترين مشکلات پيش روي مراکز آموزشي مستقر درنواحي فقير نشين کشور و شهرهاي كوچك و حاشيه اي بوده است و اين در حاليست که مدارس ايالتي و حرفه اي مستقردر نواحي بزرگ شهري، از جمله مسكو و پترزبورگ،  درشرايط بسيار مناسب مالي قرار داشته اند. جزئیات فایل دریافتی شما :عنوان :ساختار نظام آموزشی کشور روسیهموضوع : ساختار نظام های آموزشی کشور های مختلف فرمت : ورد و قابل ویرایش  Word   *.docتعداد صفحات : ۱۲۳  صقحهمناسب برای :معلمان ، دانش آموزان ، دانشجویان تربیت معلم ، دانشجویان علوم تربیتی ، دانشجویان روان شناسی  …