لیدا فرخو , ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت, خلاصه کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت, دانلود خلاصه کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت, دانشگاه پ

دانلود محصول پاورپوینت کتاب رياضيات و كاربرد آن در مديريت تالیف ليدا فرخو دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۴۰


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب رياضيات و كاربرد آن در مديريت تالیف ليدا فرخو دانشگاه پیام نور كتاب رياضيات و كاربرد آن در مديريت رشته هاي حسابداري و مديريت مؤلف : ليدا فرخو تعداد واحد : ۳     بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : اهداف درس توانايي حل مسئلهتقويت تفكر رياضيآشنايي با: بردارهاماتريس و دترميناندستگاه معادلات خطي و توابع خطيتوابع چند متغيره و معادلات ديفرانسيلانتگرالفهرست مطالب  فصل اول: بردارها  فصل دوم:ماتريس و دترمينان  فصل سوم: دستگاه معادلات خطي و توابع خطي  فصل چهارم: توابع چند متغيره  فصل پنجم:معادلات ديفرانسيل  فصل ششم: انتگرال فصل اول: بردارها  بردارها در صفحه  ضرب عددي دو بردار بردارها در فضاي سه بعدي ضرب برداري بردارها بردارها در فضايn بعدفصل دوم:ماتريس و دترمينان  ماتريس  دترمينان وارون ماتريسفصل سوم: دستگاه معادلات خطي و توابع خطي  دستگاه معادلات استقلال و وابستگي خطي رتبه ي يك ماتريس توابع خطيفصل چهارم: توابع چند متغيره توابع چند متغ …