دکتر عادل آذر , دکتر منصور مومنی ,آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱, خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱, دانلود خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدی

دانلود محصول پاورپوینت کتاب آمار و كاربرد آن در مديريت ۱ تالیف دكتر عادل آذر و دكتر منصور مومني دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۴۹


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب آمار و كاربرد آن در مديريت یک تالیف دكتر عادل آذر و دكتر منصور مومني دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : رشتة مديريت ۳ واحد درسي منبع : آمار وكاربرد آن در مديريت مؤلف : دكتر عادل آذر و دكتر منصور مومني     فهرست اسلاید سر فصل ها طرح درساهداف درسجايگاه درسفصل اول : كلياتفصل دوم : مطالعه توصيفي داده هاي طبقه بندي نشدهفصل سوم : طبقه بندي و توصيف هندسي مشاهدات جامعه آماريفصل چهارم : توصيف مقداري مشاهدات طبقه بندي شدهفصل پنجم : مبادي احتمالفصل ششم : توابع احتمال گسستهفصل هفتم : توابع احتمال پيوستهفصل هشتم : توزيع نرمالفصل نهم : نظريه تصميم طرح درس كلياتمطالعه توصيفي داده هاي طبقه بندي شدهطبقه بندي و توصيف هندسي مشاهدات آماريتوصيف مقداري مشاهدات طبقه بندي شدهمبادي احتمالتوابع احتمال گسستهتوابع احتمال پيوستهتوزيع نرمالنظريه تصميم اهداف درس معرفي علم آمارآشنايي با داده هاي خام و روش دسته بندي آنهاآشنايي با پارامترها و شاخص هاي مركزي و پراكندگيمعرفي مبادي احتمال ، توابع احتمل گسسته و پيوستهمعرفي توزيع هاي دو ج …

تالیف عادل آذر , منصور مؤمنی ,آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱, خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱, دانلود خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت

دانلود محصول پاورپوینت کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۲۹۹


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : جایگاه و هدف درس این درس یکی از دروس اصلی رشته مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با علم آمار و نحوه بکارگیری آن در دانش مدیریت است چارچوب کلی درس برای این درس ، کلیه فصل های هشتگانه جلد اول و فصل ۱۸ جلد دوم کتاب به استثناء برخی حذفیات در نظر گرفته شده است   کلیات آشنایی با مفاهیم پایه ای علم آمار و ضرورت بکارگیری فنون و تکنیک های آن در دانش مدیریت به منظور اداره بهتر سازمان ها تعریف آمار روش علمی است که برای جمع آوری ، تلخیص ، تجزیه و تحلیل ، تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                                                          &nb …