دکتر جعفر باباجانی ,حسابداری ,حسابرسی دولتی, خلاصه کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی, دانلود خلاصه کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی, دانشگاه پیام

دانلود محصول پاورپوینت کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي تالیف دکتر جعفر باباجاني دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۶۷۵


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب حسابداري و حسابرسي دولتي تالیف دکتر جعفر باباجاني دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :   حسابداري دولتي رشته : مديريت دولتي تعداد واحد : ۳ واحد نام منبع : حسابداري و حسابرسي دولتي مولف : دکتر جعفر باباجاني     حسابداري دولتيجلسه اولهدف :شناخت سازمانهای دولتی وتفاوت حسابداری دولتی و بازرگانیحسابداري دولتي۱- شناخت سازمان دولتيوظايف دولت‌هاامور اقتصاديامور سياسي امور دفاعيامور آموزشي امور فرهنگيامور اجتماعيبراي اجراي هر وظيفهتشكيل سازمان يا سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از وظايف را به انجام رساند.حسابداري دولتيمثال:وزارت امور اقتصاد و دارائي: بخشي از وظايف امور اقتصاديوزارت دفاع= بخشي از وظايف دفاعيحسابداري دولتيوزارت فرهنگ و ارشاد= بخشي از وظايف فرهنگيوزارت خارجه= تنظيم روابط با سایرکشورهای خارجي … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                          &nbsp …