دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت احمدی و صالحی

دانلود محصول دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت احمدی و صالحی با کد فروش ۱۹۷۱۸۰۸

دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت احمدی و صالحی نسخه پی دی اف ۲۵ صفحه با کیفیت بالا و تایپ شده   بخشی از فایل: تجزیه و تحلیل کیفی : معیار و مبنا در تحلیل کیفی، عقل، منطق و استدلال است / حتی در پژوهش های کمی نیز اگر روشهای آماری نتیجه ای داده که با عقل ومنطق سازگاری ندارد، محقق بایستی نتایج حاصل از روشهای آماری را کنار گذارده و عقل و منطق را ملاک قرار دهد / تحقیق کیفی بیشتر در تحقیقات تاریخی، توصیفی موردی، تحل یل محتوا، علی، مردم شناسی (قوم نگاری) و نظری وجود دارد هر چند ممکن است از روشهای کمی نیز د ر اینگونه پژوهشها بهره برده شود / در تحقیقات کیفی محقق از طریق استدلال قیاسی و استق رایی، تمثیل و تشبیه، نشانه یابی، تجرید، تشخیص تفاوت و تمایز مقایسه، و … که جملگی به کمک تفکر، تعقل و منطق صورت می پذیرد، دادههای گرداوری شده را ارزیابی و تحلیل می کند و با ذهن مک اشفه ای خود نتیجه گیری می نماید و به قضاوت و داوری درباره فرضیه مطرح شده می پردازد و نسبت به رد یا تایید آن اقدام می کند …