لیدا فـرخو ,ریاضیات پایه, خلاصه کتاب ریاضیات پایه, دانلود خلاصه کتاب ریاضیات پایه, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب ریاضیات پایه, دانلود رایگان

دانلود محصول پاورپوینت کتاب رياضيات پايه تالیف ليدا فـرخو دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۵۷۶


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب رياضيات پايه تالیف ليدا فـرخو دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : نــام درس: رياضیات وکاربرد آن در مدیریت (۱)هدف كلي اين درس آموزش مباحثی از رياضيات است که دانشجويان رشته های رشته های علوم انسانی دردروس تخصصی خود به آنها نياز خواهند داشت.مباحث کتاببرای نيل به اهداف کلی ،مباحث زير درشش فصل تدوين شده است.فصل اول: نظريه مجموعه هاکه شامل ۴۴ اسلايد می باشد.فصل دوم: دستگاههای مختصاتکه شامل ۴۷ اسلايد می باشد.فصل سوم: رابطه وتابعکه شامل ۶۹ اسلايد می باشد.فصل چهارم: حد وپيوستگی توابعکه شامل ۷۱ اسلايد می باشد.فصل پنجم: مشــــتقکه شامل ۷۱ اسلايد می باشد.فصل ششم: کاربردهای مشتقکه شامل ۷۴ اسلايد می باشد.در آغاز هر فصل نکاتی به عنوان راهنمای مطالعه وهدف کلی آمده است،که به شما کمک می کند تا منظـور کل آن فصـــل را دريابيد،درقسمتی که با عنوان هدف های رفتاری وآموزشی مشخـص شده است ،ازشما انتـظارمی رود که پس ازپايان مطالعه هرفصل مطالبی را که يادگرفته ايد با توجه به هدف های رفتاری بسنجيد. يادگيری می تواند مثلا“ بيان يک مفهوم ،مقايسه دو مفهو …