دانلود خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات

دانلود محصول دانلود خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات با کد فروش ۱۹۷۱۷۹۹

دانلود خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات فرمت پی دی اف زبان فارسی ۱۱ صفحه   بخشی از فایل: آرمان‌هاى جهانى آموزش و پرورش آرمان‌هاى جهانى آموزش و پرورش از مرزهاى سياسى و جغرافيايى فراتر مى‌روند، همه بشريت را فارغ از نژاد، دين، و مرام در بر مى‌گيرند، و متضمن رسالتى هستند که آموزش و پرورش بايد در پايدار ساختن تفاهم صلح و امنيت، برابر ساختن فرصت‌ها، استقرار حقوق و عدالت اجتماعي، گسترش مرزهاى دانش و معرفت و پيشبرد بشريت به سوى کمالات انسانى در سراسر جهان بر عهده گيرد. آرمان‌هاى جهانى آموزش و پرورش در دستورات اديان بزرگ، نوشته‌ها و گفته‌هاى متفکران انسان‌دوست، و هم‌چنين در پاره‌اى از منشورها و توصيه‌نامه‌هاى سازمان ملل منعکس هستند. آرمان‌هاى ملى آموزش و پرورش آرمان‌هاى ملى آموزش و پرورش از فرهنگ ملى ريشه مى‌گيرند و هدف‌هاى سياسي، اقتصادى و اجتماعی ويژه هر کشور را دنبال مى‌کنند؛ مثلاً، هدف شهروندى و ميهن‌پرستى ضمن آنکه يک هدف عمومى است، در هر کشورى رنگ سياسى و فرهنگى خاص آ …