طاهره فیضی , فیضی ,مبانی مدیریت دولتی, خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی, دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۴۶


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور       فصل اول: برنامه‌ريزي مليهدف‌هاي رفتاري: از شما انتظار مي‌رود بعد از مطالعه اين قسمت بتوانيد:۱)برنامه‌ريزي را تعريف، و مفاهيم مهم آنرا مشخص کنيد.۲)برنامه‌ريزي ملي را تعريف کنيد.برنامه‌ريزي چيست؟ برنامه‌ريزي عملي هدف‌دار و از روي نقشه است. بر اين اساس برنامه‌ريزي را مي‌توان در همه سطوح زندگي، چه فردي،خانوادگي يا جمعي، اقتصادي، فرهنگي يا سياسي به کار برد.تعريف برنامه‌ريزي: برنامه‌ريزي عبارتست از يک جريان آگاهانه که به منظور دستيابي به اهداف معين و مشخص، اجراي يک سلسله اقدامات و فعاليتهاي مرتبط به يکديگر را در آينده پيش‌بيني مي‌کند.چند مفهوم مهم در تعريف برنامه‌ريزي گنجانده شده است که عبارتند از:۱)برنامه‌ريزي يک جريان است نه يک عمل مقطعي و يا يک سند تدوين شده.۲)برنامه‌ريزي يک ا …

طاهره فیضی ,مبانی مدیریت دولتی, خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی, دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب مبانی

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی (جلد اول) تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۱۸


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی (جلد اول) تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت :   درس : مبانی مدیریت دولتی (۱) منبع : مبانی مدیریت دولتی (جلد اول) مؤلف : طاهره فیضی تعداد واحد : ۲ پیش نیاز : مبانی سازمان و مدیریت     هدف درس : آشنایی دانشجویان با مدیریت دولتی و مبانی سیاسی قابل تأمل در تصمیم گیریبخش اول :مفاهیم و تعاریفهدف کلی بخش اول :آشنایی با تعریف اداره و چگونگی ارتباط آن با سازمان و مدیریت ، تفاوت و تشابه بین اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی و آشنایی با مفهوم و ویژگیهای علم و یا علم و هنر بودن ادارهاهداف رفتاری بخش اول :۱- اداره ، سازمان و مدیریت را با یکدیگر مقایسه کنید و چگونگی ارتباط میان آنها را شرح دهید.۲- عناصر تشکیل دهنده سازمان و مدیریت را بیان کنید.۳- تفاوتهای عمده میان اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی را بیان کنید.۴- سه تفاوت و سه میان نوع رهبری در اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی را بیان کنید.۵- تشابه میان اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی را بیان کنید.۶- با یک مثال رابطه …

طاهره فیضی ,مبانی مدیریت دولتی, خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی, دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب مبانی

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی جلد یک تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۷۲۲


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان ، خلاصه کتاب مبانی مدیریت دولتی جلد یک تالیف طاهره فیضی دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مباني مديريت دولتي جلد يکهدفهاي رفتاري:از شما انتظار مي‌رود پس از مطالعه اين قسمت بتوانيد:۱)اداره، سازمان و مديريت را با يکديگر مقايسه کنيد و چگونگي ارتباط ميان آنها را شرح دهيد.۲)عناصر تشکيل‌دهنده سازمان و مديريت را برشماريد.۳)تفاوت‌هاي عمده ميان اداره امور عمومي و اداره امور خصوصي را برشماريد.۴)سه تفاوت و سه شباهت ميان نوع رهبري در اداره عمومي و اداره امور خصوصي را برشماريد.۵)تشابه ميان اداره امور عمومي و اداره امور خصوصي را برشماريد.۶)با يک مثال رابطه بين محيط و اداره امور عمومي را تشريح کنيد.تعريف اداره:اداره عبارتست از نظام اجتماعي خاص که بر اساس آن عده‌اي از افراد بشر به منظور نيل به يک سلسله هدفهاي نسبتا مشخص با يکديگر همکاري مي‌کنند.نکاتي که در تعريف اداره به شرح بيشتري نياز دارد:۱)اداره اقدامي دسته‌جمعي و گروهي و مبتني بر همکاري است.۲)بدون توجه به اندازه سازماني که همکاري در آن صورت مي‌گيرد و عده هم …