محمد شکیبا مقدم ,مدیریت تعاونی ها, خلاصه کتاب مدیریت تعاونی ها, دانلود خلاصه کتاب مدیریت تعاونی ها, دانشگاه پیام نور , دانلود کتاب مدیریت تعا?

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مديريت تعاوني ها تالیف محمد شكيبا مقدم دانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۵۲۲


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مديريت تعاوني ها تالیف محمد شكيبا مقدم دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : فصل اولكليات و مباني نظري تعاونيتعاون را از نظراقتصادي مي توان به دو دوره تقسيم نمود :دوره اول ، ازآغاز زندگي اجتماعي انسان شروع گرديده تا اين كه به شكل كنوني درمي آيددوره دوم، با انقلاب صنعتي و فرانسه آغاز مي گردد.دوره اول را (( عصرتعاون اجتماعي )) و دوره دوم را (( عصرتعاون صنعتي ياعلمي )) مي نامندپژوهش هاي رويلت ازفرانسه و لومبروزو از ايتاليا حاكي ازآن است كه صنعت كاران و صاحبان حرفه دردوران امپراتوري فراعنه نظام بازرگاني بسيار پيشرفته ايبوجودآورده بودند كه سبب تشكيل اتحاديه ها و انجمن ها گرديده بود درامپراتوري روم ، سازمان هاي تعاوني صنعت كارانوصاحبان حرفه به نام ((كالجيا)) تشكيل شده بود.نام ۴ كالجيا براي نخستين باردرقانون ((الواح دوازده گانه))ذكرگرديده است. دين اسلام درتقويت نهضت تعاون نقش ارزنده اي داشته به طوري كه سبب بهبودوضع اقتصادي،اجتماعي وسياسي مسلمانان درصدراسلام شده بود … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل با فرمت power point ( قابل …