مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی , خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی , دانلود خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم ان

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی با کد فروش ۱۹۷۱۵۶۳


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی  بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانیتفاوت تفکر عقل‌گرایان با تفکر تجربی:در تفکر عقل‌گرایان روش قیاسی مبنای کار است، بدین معنی که با استدلال و روش منطقی و تحلیل عقلانی فرد می‌تواند حقایق را کشف کند.در تفکر تجربی روش استقرایی مبنای کار است، بدین معنی که با مشاهده و آزمایش و شناخت ماهیت پدیده‌ها می‌توان با شناخت جزئیات و ارتباط آنها با یکدیگر به کلیات پی برد.انواع علم:۱)علم حضوری: یعنی اینکه واقعیت معلوم، پیش انسان حاضر باشد و واسطه و صورتی در کار نباشد. مانندعلم به خود و یا علم به ترس.۲)علم حصولی: یعنی علمی که بر اساس مفهوم و واقعیت خارجی و با واسطه برای انسان حاصل می گردد. مانند علم به اشیای خارج.دیدگاههای شناختی:۱)دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیویسم۲)دیدگاه عقل گرایی۳)دیدگاه استنباطیدیدگاه تجربه‌گرایی وپوزیتیویسم:این دیدگاه فلسفی در مقابل عقل‌گرایی سنتی و ارسطویی شکل گرفت و سابقه آن به دوره رنسانس علمی(قرن ۱۴ تا ۱۶)باز می&zw …

مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی , خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی , دانلود خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم ان

دانلود محصول پاورپوینت کتاب مقدمه ای برروش تحقيق در علوم انساني تالیف دکتر محمد رضا حافظ نيادانشگاه پیام نور با کد فروش ۱۹۷۱۵۶۸


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مقدمه ای برروش تحقيق در علوم انساني تالیف دکتر محمد رضا حافظ نيا دانشگاه پیام نور بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : نام درس : روش تحقيق در مديريتفصل اول – کلياتمباحث اين فصل :مباحثي در زمينه شناختديدگاههای شناختيمفهوم و فلسفه تحقيق علميهدف تحقيق علميقواعد تحقيق علميپيشنيازهای تحقيق علميتعاريف علم ،علوم انساني،نظريه، و…..شناخت انواع متغير… و شناخت فرايند تحقيق علمیروش تحقيق در مديريتتفاوت انسان و حيوان۱- عمل براساس غريزه۲- عمل براساس آگاهي۳- آگاهي نسبت به – حقيقت – واقعيت – اعتبارياتروش تحقيق در مديريتروش تحقيق در مديريتديدگاههاي شناختي۱- ديدگاه پوزيتيويسم (اثبات گرائي ) – در برابر عقل گرائي سنتي مبدع فرانسيس بيکن – اعتبار شناخت به وسيله حواس حاصل ميشود – روش استقرائي – دستاوردها زياد روش تحقيق در مديريتديدگاههاي شناختي۲- ديدگاه عقل گرائي – سابقه در يونان باستان و ارسطو – روش قياسي – کبری (فرض مسلم مبتني بر قضاياي کلی و عقايد جزمي ) – صغری (رابطه کوچکتر حالت خاص کبری ) – نتيجه (امر اجتناب ناپذير ناشي از رابطه کبری و صغری )…   ت …