دانلود خلاصه کتاب پنجمین فرمان

دانلود محصول دانلود خلاصه کتاب پنجمین فرمان با کد فروش ۱۹۷۱۴۱۶

دانلود خلاصه کتاب پنجمین فرمان نویسنده : پیتر سنگه ۵۶ صفحه فرمت پی دی اف تایپ شده با کیفیت بالا     قسمتی از فایل:   ساختار : در هر مورد از محدودیت رشد، ابتدا یک فرآیند تقویتی منجربه رشد و یا بهبود شروع به عمل می کند . پس از گذشت مدت زمانی،فرآیند تعادلی با فرآیند رشد مقابله کرده و نتیجه آن کاهش سرعترشد و ایجاد محدودیت رشد است . حتی در بعضی از موارد ممکن است توقفدر فرآیند رشد نیز حاصل شود . شناخت و استفاده از ساختارها : ساختارهای محدودیت در رشد، در هرسازمانی با هر سطح پیچیدگی و تکنولوژی وجود دارند و عمل مینمایند . برای مثال در سازمانهای با تکنولوژی بالا و مدرن و یا درسازمانهای کاملا ا تخصصی به دلیل سرعت رشد بالا سازمان با مشکلاتعدیده ای مواجه می گردد . الگوی رفتار : در تمامی ساختارهای دارای محدودیت رشد، محدودیتهاکم کم و بتدریج وارد عمل شدند و تقویت گردیدند . به این ترتیب که پساز یک جهش سریع و ناگهانی، رشد بطرز مرموزی کاهش یافت و یا از بینرفت . بالاخره کندی رشد ممکن است باعث عکس شدن حرکت رشد و توسعه گرددو کاملا ا در جهت خلاف صورت گیرد …