گزارش تخصصی,دانلود گزارش تخصصی,دانلود رایگان گزارش تخصصی,گزارش تخصصی ریاضی,دانلود گزارش تخصصی ریاضی,دانلود رایگان گزارش تخصصی ریاضی,گزارش ?

دانلود محصول گزارش تخصصی دبیر ریاضی (بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه) با کد فروش ۱۹۷۱۶۵۳


عنوان گزارش تخصصی : گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه فرمت این محصول WORD   می باشد ( ۱۷ صفحه)     مقدمه : درس ریاضی ، یکی از ارکان مهم تدریس و یکی از پایه های بنیادین در سطوح مختلف تحصیلی می باشد که مقدمه ورود به سالهای بعدی برای نیل به اهداف مهم جامعه می باشد که هر زمان بـاید مورد اهمیت خاصی از سوی معلمین و دست اندرکاران آموزش و پرورش در تمامی پایه ها و مراکز قرار گیرد که با شاخص قرار دادن این درس ، انتظار می رود جوامع در سالهای آتی نه تنها در این درس به مشکلی برخورد نکرده باشند بلکه بتوانند از عهده انجام مسئولیتهای محوله در رابطه با این درس برآیند . با این مقدمه کوتاه می خواهم در تحقیق خود از علل ضعف دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی بپردازم که امیدوارم که مورد اهمیت قرار گیرد.   فهرست : چکیده      3 مقدمه       4 هدف کلی گزارش     4 اهداف  جزئی گزارش .. ۵ گردآوری اطلاعات    8 تجزیه و تحلیل اطلاعات     …