آبیاری بارانی, پاورپوینت آبیاری بارانی, دانلود رایگان پاورپوینت آبیاری بارانی, دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی, دانلود پاورپوینت در مورد آب?

دانلود محصول پاورپوینت آبياري بارانی با کد فروش ۱۹۷۱۹۷۸


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، آبياري بارانی بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : ابياري تحت فشاردراين روش جريان اب بااستفاده از مو تورو پمپ در شبكه اي از لوله هاي اصلي وفرعي به صورت فشار جريان مي يابد.ابياري بارانيابياري باراني روشي است كه در ان ابياري را با سرعتي مساوي وياكمتر از نفوذ پذيري خا ك به صورت باران بر سطح زمين پخش مي كنند مجموعه وسايل ولوله هاي كهاين اب را از منبع ابي تا دهانه منتقل مي  شبكه ابياري ناميده  مي شود ابياري بارا ني به خاطر مزاياي  قابل توجه ان از اهميت به سزاي برخوردار است و دركشور مابه دليل كمبود اب ابياري ورشد بي رويه جمعيت وتقاضاي روز افزون مواد غذايي اين اهميت نمود بيشتري خواهد داشت. طراحي صحيح ابياري باراني اين امكان را مي دهد كه راند مان كار بالا برده وتلفات ابياري رذا به حداقل برسانيم موارد استفاده از ابياري باراني وقتي صحبت ا ز ا ين مي شود كه ابياري باراني كجا وچه زماني مي تواند بيشترين سودمندي را داشته باشد .موضوع  توزيع يكنواخت اب در درجه اول اهميت قرار دارد. سيستم ابياري كه بتواند با كمترين هزينه اب مورد نياز …