آفات مهم گیاهی, پاورپوینت آفات مهم گیاهی, دانلود رایگان پاورپوینت آفات مهم گیاهی, دانلود پاورپوینت آفات مهم گیاهی, دانلود پاورپوینت

دانلود محصول پاورپوینت آفات مهم گیاهی با کد فروش ۱۹۷۲۰۱۰


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، آفات مهم گیاهی بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مگس خربزهMyiopardalis pardalinaزیست شناسی در حشرات اين خانواده رگ subcostal هميشه در انتها با يك زاويه قائمه خميدگي نشان مي دهد وقبل از ان كه به لبه بال برسد محو مي گردد. زمستان را بصورت شفيره در عمق ۸ تا ۱۰ سا نتي متري خاك به سر مي برد.در اواسط بهار كه بوته هاي خربزه شروع به گل دادن مي كنند مگس ها خارج شده و با تخمريز خود ميوه هايي را كه تازه از گل در امده اند را سوراخ مي كنند و از شيره هايي كه از ان خارج مي گردد تغذيه مي نمايند. ۷ تا ۱۰ روز پس از خروج و تغذيه و مگس ها جفت گيري كرده و ماده ها تخمهاي خود را در داخل پوست ميوه مي گذارند.تخمريزي انفرادي است و هر مگس ماده حدود ۱۰۰ عدد تخم مي گذارد کنترل مگس خربزه:۱- مبارزه زراعي بدين ترتيب صورت مي گيرد كه ميوه كوچك را در برگ گياه پيچيده و زير خاك مي گذارند تا از حمله مگس محفوظ بماند.اين عمل هنگام گل گيري خربزه و طالبي انجام مي گيرد. ۲- سه تا چهار نوبت سم پاشي بوسيله فوزالون (زولون) امولسيون ۳۵ درصد يا ديازينون ۶۰ درصد به نسبت ۱٫۵ ليتر …