بیمه تامین اجتماعی, پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی, دانلود رایگان پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی, دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی, دانلود پ

دانلود محصول پاورپوینت بيمه تامين اجتماعي با کد فروش ۱۹۷۱۸۸۵


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان ، بيمه تامين اجتماعي بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت :   بيمه تامين اجتماعي : فصل‌ اول‌ – كليات‌ ماده‌ 1 – تأمين‌ و اجراي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ سازمان‌ ناميده‌ خواهد شد محول‌ مي‌گردد.ماده‌ 2 – سازمان‌ عهده‌دار بيمه‌ و تعاون‌ كليه‌ كارگران‌ در موارد زير ط‌بق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشد:- ۱حوادث‌ ناشي‌ از كار و بيمار حرفه‌اي‌.- 2حوادث‌ و بيماريهاي‌ غير ناشي‌ از كار – حاملگي‌ – وضع‌ حمل‌.- 3ازكارافتادگي‌ – بازنشستگي‌ – فوت‌.- 4ازدواج‌تبصره‌ 1 – بيمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندي‌ به‌ نحو مقرر در اين‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.تبصره‌ 2 – افراد خان …