دانلود پاورپوینت تربیت ارزیاب و خود ارزیابی بر اساس مدل سرآمدی EFQM

دانلود محصول دانلود پاورپوینت تربيت ارزياب و خود ارزيابی بر اساس مدل سرآمدی EFQM با کد فروش ۱۹۷۱۹۵۳


هدف از اين دوره: در پايان اين دوره شركت كنندگان قادر به: درك مدل سرآمدي EFQM با استفاده از مدل قادر به ارزيابي سازمان خود مي باشند. قادر به بررسي و جاري سازي اطلاعات و داده هاي لازم براي خود ارزيابي خواهند بود. EFQM بنياد مديريت كيفيت اروپا: EFQM يك سازمان غير انتفاعي است. در سال ۱۹۸۸ توسط ۱۴ مديرعامل شركت هاي اروپايي تاسيس شد. بيش از ۸۰۰ عضو در سطح اروپا و سازمان هاي صنعتي بزرگ دارد.   اعضاي EFQM در سال ۱۹۸۸: BT plc Robert Bosch GmbH Bull SA Ciba-Geigy AG Dassault Aviation AB Electrolux Fiat Auto SpA KLM Royal Dutch Airlines Nestlé AG Philips Electronics NV Olivetti SpA Renault Sulzer AG Volkswagen AG   ماموريت و چشم انداز EFQM: ماموريت: نيروي محركي براي سرآمدي پايدار در سازمان هاي اروپايي   چشم انداز: دنيايي كه در آن سازمان هاي اروپايي سرآمد هستند.   فعاليت هاي EFQM: روش هاي بهبود و پيشرفت براي مديريت سرآمد سازمان دهي دانش و پروژه هاي الگوبرداري تبليغات و ارائه EQA – جايزه كيفيت اروپاEFQM   جوايز بين المللي …