دانلود پاورپوینت دیدگاه قدرت , اختیار

دانلود محصول دانلود پاورپوینت دیدگاه قدرت , اختیار با کد فروش ۱۹۷۱۲۷۷


دیدگاه قدرت-کنترل : در این زمینه پاسخی دیگر ارائه می دهد:قسمت اصلی معما هنوز ناپیدا ومبهم باقی مانده است.این دیدگاه مطرح میکند که قدرت و کنترل میتواند آنچه را که مبهم مانده به نحوی شایسته تبیین و تشریح نماید. بر اساس این دیدگاه ساختار یک سازمان تاحد زیادی نتیجه اقدامات صاحبان قدرت آن سازمان ، در انتخاب ساختاری است که می خواهند به کمک آن کنترل خود را حداکثر سازند. انتقاد اساسی: گزینش استراتژیک: انتقاد اصلی بر علیه کسانی است که در خصوص تسلط نیروهای فناوریک ، محیطی و یا دیگر نیروها به عنوان عوامل تعیین کننده ساختارها ، بحث هائی مطرح کرده اند از سوی جان چایلد مطرح گردید. بحث گزینش استراتژیک آقای چایلد این است که اگر چه مدیران در اتخاذ تصمیمات مدیریتی با محدودیتهائی مواجه هستند ، ولی بازهم در اتخاذ گزینش های خود از آزادی عمل قابل ملاحظه ای برخوردارند.دقیقا همانطوریکه مدیران اهداف را تدوین کرده ، کارکنان یا فنون کنترل را انتخاب می کنند ، طرح سازمان خود را نیز برمی گزینند. محیط وفناوری :فقط نوعی محدودیت برای مدیران محسوب می شوند   منطق گزینش استراتژیک: ۱- بر خلاف نظر افر …