سیب زمینی , پاورپوینت سیب زمینی , دانلود رایگان پاورپوینت سیب زمینی , دانلود پاورپوینت سیب زمینی , دانلود پاورپوینت در مورد سیب زمینی , تحقیق س

دانلود محصول پاورپوینت سیب زمینی با کد فروش ۱۹۷۲۲۷۹


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، سیب زمینی  بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مشخصات گیاهشناسی:سیب زمینی تعلق به خانواده بادمجانیان solanaceaeدارد.جنس solanum دارای گونه های زیادی بوده ولی تنها گونه  tuberosum,تعداد بسیار محدود دیگر هستند که تولید غده می نمایند. قسمت هوایی این گیاه در اثر سرمای زمستان خشکیده واز بین می رود ولی غده های باقی مانده در خاک می توانند در بهار سال بعد جوانه زده وگیاه جدیدی را تولید نماید. بنابراین سیب زمینی ازنظرساقه های زیرزمینی  کهدر انتهای غده ها تشکیل می شود گیاهی است دائمی ولی ازنظرساقه هایی وبرگها یکساله است.ساقه های هوایی از روی چشمکهایی که روی غده مادری  وجود دارند خارج شده و حامل برگ وگل ومیوه می شود.در بعضی از انواع ساقه ها به حالت مستقیم وعمودی ودر بعضی دیگر کم وبیش برروی زمین قرار می گیرد .ساقه ها در اغلب نژادها تو خالی هستند. رنگ ساقه اغلب سبز است ولی در بعضی اوقات نیز به رنگهای قرمز وبنفش در می آیند. برگهای سیب زمینی در ابتداء ساده ولی در مراحل رشد بعدی به صورت مرکب پرزدار بوده ومقدارواندازه برگچه ها متفا …