دانلود پاورپوینت فازها و ساختارهای تعادلی

دانلود محصول دانلود پاورپوینت فازها و ساختارهای تعادلی با کد فروش ۱۹۷۱۱۲۸


فولادها: آلیاژهای آهن، کربن و عناصر دیگر بوده که دارای کمتر از ۲ درصد کربن باشند. فازهای موجود در دیاگرام Fe-C: 1- آستنیت ۲- فریت ۳- سمانتیت ۴- پرلیت ۵- بینیت ۶- مارتنزیت   آستنیت: محلول جامد بین نشین کربن در آهن ساختار بلوری FCC محدوده پایداری ۱۳۹۴ – 912 درجه سانتیگراد ماکزیمم حلالیت کربن درC° 1148 و ۱۱/۲ % اين فاز تا دماي اتاق پايدار نيست اما با افزودن عناصري چون Ni,Mn مي توان آنرا پایدار ساخت. محدوده آستنيت محل انجام كار گرم براي فولادهاست. ۱۰% ازدياد طول دارد. سختي آن متوسط و در حدود HRC 40مي باشد.   دلیل نامگذاری: آستنیت (Austenite): این فاز به یادبود Sir William Chandler Roberts-Austen متالورژیست انگلیسی تبار(۱۸۴۳-۱۹۰۲) نامگذاری شده است. Robert-Austen اولین کسی بود که دیاگرام اولیه آهن – کربن را در سال ۱۸۹۷ (شکل زیر) و فرم نهایی آن را در سال ۱۸۹۹ منتشر کرد. او همچنین اولین دانشمندی است که اندازه گیری کمی (Quantitative ) نفوذ در حالت جامد (طلا در مس ) را با توجه به قوانین نفوذ فیک انجام داد.   فریت: محلول جامد بین نشین کربن …