دانلود پاورپوینت مدل های متداول کسب و کار در جهان

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مدل های متداول کسب و کار در جهان با کد فروش ۱۹۷۱۴۴۹


فهرست عناوین: ۱- تعريف عملياتي مدل مناسب داد و ستد ۲- الزامات مدل کسب و کار ۲-۱- مفاهيم اساسي بازاريابي در کسب و کار ۲-۲- مفاهيم اساسي فناوري در کسب و کار ۲-۳- مفاهيم اساسي مالي و اقتصادي در کسب و کار ۲-۴- مفاهيم اساسي مديريت کيفيت در کسب و کار ۲-۵- مفاهيم اساسي توسعه منابع انساني در کسب و کار ۲-۶- مفاهيم اساسي مديريت سامانه هاي اطلاعاتي در کسب و کار ۳- مدل هاي متداول معروف جهان ۳-۱- مدل زنجيره ارزش ( مديريت زنجيره تامين و عرضه ) ۳-۲- مدل برون سپاري ۳-۳- خرده فروشي ۳-۴- عمده فروشي ۳-۵- کارخانه اي ۳-۶- پيمانکاري عمومي در رابطه با اقتصاد خوشه اي ۳-۷- داد و ستد الکترونيکي ۳-۸- داد و ستد انکوباتورها ( مراکز رشد ) مبتني برD& R 3-9- داد و ستد مبتني بر کار آفريني و کريدور علم فناوري ۳-۱۰- ساير داد و ستد هاي موجود ۴- جدول تفاوت هاي عمده داد و ستد موجود ۵- نگاهي کوتاه به گونه شناسي ( Typology ) داد و ستد ۶- سازماندهي هاي مختلف داد و ستد ————————- اهداف: ۱- آشنايي شرکت کنندگان محترم با مدل هاي متداول کسب و کار در جهان . ۲- تطبيق اين مدل ها با بر …