مدیریت ارتباط با مشتری , پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری , دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری , دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط ?

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری CRM با کد فروش ۱۹۷۱۰۰۲


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت ارتباط با مشتری  بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟نوعی استراتژی کسب و کار است که هدفی فراتر ازتوجه به حجم معاملات دارد و نتیجه ان نیل به سود اوری بیشتر برای سازمان و افزایش رضایت مشتری است .ایجاد ارتباط با تک تک مشتریان ارزشمندازطریق استفاده موثر از اطلاعات حساب او((kotler,2003.CRMواژه ای برای مجموعه متدولوژیها و فرایند ها و نرم افزارها و سیستم هایی استکه به موسسات و سازمان ها در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشتریانشان کمک می کند((bernett:2001زمینه های ظهورCRM مشتری به عنوان یکی از کالا های مهم سازمان است.مشتری عاملی است که می توان ان را تحت کنترل قرار داد.هزینه جایگزین کردن مشتری بیشترازهزینه برقراری و حفظ رابطه با مشتری است.مشتری راضی باعث جذب دیگر مشتریان می شود. اهداف CRMافزایش در امد حاصل از فروش.بهبود میزان موفقیت.کاهش هزینه های اداری و بازار یابی .شناسایی ارزشهای خاص هر بخش از مشتریان.ارایه محصولات صحیح در زمان صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری.حفظ مشتری و اکتساب مشتری جدید.(Bur …