دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک : مفاهیم و کاربردها

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مديريت استراتژيک : مفاهيم و كاربردها با کد فروش ۱۹۷۱۹۷۷


دشواريهاي موجود بر سر راه مديران: مديران سازمانهاي امروز تحت فشارهاي گوناگوني قرار دارند. الوين تافلر (۱۳۷۰ ) اين فشارها را به ۵ قسمت تقسيم كرده است. فشار نخست از ناحيه سپهر زيستي است. دومين فشار از سپهر اجتماعي است. سومين فشار، ازسپهر اطلاعاتي است. چهارمين فشار از سپهر سياسي جامعه ناشي مي شود. پنجمين فشار از ناحيه افكار عمومي است. مفهوم استراتژي: واژه استراتژي كه در زبان فارسي راهبرد يا  سوق الجيش ترجمه شده، از كلمه يوناني  استراتگوس گرفته شده كه به معناي ژنرالي است كه در مقام فرماندهي ارتش قرار دارد مفهوم استراتژي: استراتژي برنامه اي كلي براي رسيدن به اهداف كلي است ازنظرسازماني: استراتژي الگوي متغيركسب وكار واهداف و خط مشي هاي اجرايي لازم براي دستيابي به اهداف منتخب آن است استراتژي يك برنامه واحد، همه جانبه و تلفيقي است كه نقاط قوت اصلي سازمان را باعوامل و تغييرات محيط مربوط  مي سازد و به نحوي طراحي شده است كه با اجراي صحيح آن از دستيابي به اهداف اصلي سازمان اطمينان حاصل مي شود. تعريف استراتژى (Strategy): كوئين (Quinn) پنج تعريف رسمى از استراتژى ر …