مدیریت دانش در سازمان, پاورپوینت مدیریت دانش در سازمان, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت دانش در سازمان, دانلود پاورپوینت مدیریت دانش در سازم?

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت دانش در سازمان با کد فروش ۱۹۷۱۱۸۴


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت دانش در سازمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اگر میدانستیم که چه چیزهایی را نمی دانیم ، موفقیتی صد چندان داشتیم .دانش می داندکه چه چیزهایی را نمی داند .کسی خردمند و بابصیرت است که مطالب مفیدی را بداند نه مطالب زیادی را .فناوری با تغییری که در منطق رقابت بوجود می آورد یگر نمی تواند بعنوان منبعی پایدار برای رسیدن به میت رقابتی مطرح باشد .دانش برخلاف اطلاعات به باورها و اعتقادات و عهدات مربوط است .عوامل نامعلومی که باعث رشد و افزایش ارزش کالا و خدمات می شوند متنی بردانش اند .دانش برخلاف داده ها و اطلاعات شامل قضاوت نیز می شود .دانش دارای قابلیت حرکت در مسیر عکس خود است و به داده تبدیل می شود .( دانش زدایی بدلیل حجیم شدن دانش )دلیل ارزشمند بودن دانش ، عملی تر بودنش در مقایسه با داده و عملیات است .دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده ریشه می گیرد .تبدیل اطلاعات به دانش بعهده خود بشر است .دانش برخلاف محصولات جدید و کارایی ، می تواند موجب مزیت پایدار باشد .فقط منابع دانش ، تفکرات دارای استعداد نامحدودی برای رشد هستند .بر خلاف سرمایه های م …