دانلود پاورپوینت مدیریت دانش

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مدیریت دانش با کد فروش ۱۹۷۱۸۲۵

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش نسخه:پاورپوینت با کیفیت بسیار بالا حجم فایل:۲۷۳ کیلوبایت تعداد اسلاید:۴۰ بخشی از فایل: تعریف مدیریت دانش(knowledge management) همانطور که ارونسون و توربن (۲۰۰۱)بیان می کنند توافقی روی تعریف مدیریت دانش وجود ندارد . این عدم توافق بیشتر ناشی از پیچدگی و ابهام در جزء دوم این ترکیب یعنی دانش است . علیرغم این واقعیت دو نمونه از معروفترین تعاریف ارائه می گردد:۱) هاگی و گینگستون (۲۰۰۳)؛ مدیریت دانش طراحی سنجیده و آگاهانه فرایندها ، ابزارها ، ساختارها بوسیله اینترنت است با هدف افزایش نوسازی ، سهیم سازی ، بهبود و کاربرد دانش در سه عنصرـ ساختاری ، اجتماعی و انسانی ـ سرمایه هوشی است . ۲) کانتر(۱۹۹۹) مدیریت دانش فرایند سیستماتیک و سازمانی برای کسب، سازماندهی و انتقال دانش صریح و تلویحی کارکنان است ؛ با این هدف که دیگران از دانش برای اثربخشی بهره وری استفاده کنند . …

مدیریت دانش, پاورپوینت مدیریت دانش, دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت دانش, دانلود پاورپوینت مدیریت دانش, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت دانش

دانلود محصول پاورپوینت مدیریت دانش با کد فروش ۱۹۷۱۱۰۷


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، مدیریت دانش بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :   مديريت دانش برتاريخچه ي مديريت دانشبيان دقيق تاريخچه پيدايش و نزج مديريت دانش امکان پذير نمی باشد. در حقيقت ، مديريت دانش از نخستين سالهای زندگی بشر وحتی در عصر شکارنيز وجود داشته است وبشر به جمع آوری و انتقال اطلاعات و دانش مرتبط با موضوع شکار و گسترش درک  و شناخت خود از محيط پيرامونشان  در زمينه های ميزان منابع غذايی و فرصتها وخطرات موجود در قلمروشان می پرداختند. انسانها بطور مستمر بدنبال دستيابی به علم وتکنولوژی بمنظور حفظ بقاء و مقابله با حيوانات وحشی و بلايای طبيعی بودند. زندگی بشر آرام آرام پيشرفت نمود وتجاربش افزون گشت و علی رغم اينکه هيچ گونه روش نظام مندی بمنظورذخيره سازی ،اشتراك و مديريت دانش در آن زمان وجود نداشت، اما دانش از نسلی به نسل ديگر انتقال می يافت. دانش بمنظور تامين نيازهای جوامع در دوره های تاريخی پس از آن ،از جمله عصر کشاورزی و صنعت بکارگيری و مديريت گرديد.مديريت دانش مفهومی تازه درتاريخ رشد بشر محسوب نمی شود. اين درحاليست که واژه مديريت دانش در سالهای اخ …