دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (اجرا و نظارت بر انجام پروژه)

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مديريت پروژه‌های فناوری اطلاعات (اجرا و نظارت بر انجام پروژه) با کد فروش ۱۹۷۱۱۱۷


اجراي پروژه: مفهوم اجراي پروژه: –عبارتست از انجام فعاليت‌هاي پروژه طبق برنامه حاصل از مرحله برنامه‌ريزي   جايگاه اجراي پروژه در فرآيند مديريت پروژه: ۱) فرآيند آغاز پروژه ۲) برنامه‌ريزي پروژه  برنامه اجرايي پروژه را تهيه مي‌كنيم. ۳) اجراي پروژه + نظارت  فعاليت ۱، فعاليت ۲، ….. (فرآيند  اجراي پروژه) ۴) كنترل پروژه ۵) اختتام پروژه   فرآيند اجراي پروژه:  مقطع‌بندي اجراي پروژه: براي اجراي پروژه نبايد كل برنامه آن از ابتدا تا انتها را به جهت اجرا ابلاغ نمود. بايد مقطع به مقطع عمل نموده ، تا در صورت نياز عملکرد هر مقطع را در مقاطع بعدي اصلاح نمود.   ابلاغ مجوز اجراي پروژه در مقطع مشخص: اعلام مشخصات مقطع کاري پروژه و فعاليت‌هاي مربوطه   اجراي فعاليت‌هاي مقطع کاري: مقطع‌بندي اجراي پروژه:  مفهوم مقاطع کاري پروژه: عبارتست از زمان‌هايي كه بايد پروژه مورد ارزيابي قرار گيرد. فاصله بين مقاطع: دوره كاري پروژه   نکته: در هر مقطع مي‌توان يك milestone يا يك نتيجه شخصي را به عنوان نش …