دانلود پاورپوینت مسئولیت پذیری اجتماعی پیش نیاز اخلاق حرفه ای

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مسئوليت پذيری اجتماعی پيش نياز اخلاق حرفه ای با کد فروش ۱۹۷۲۴۴۶


جامعه داراي نيازهاي مختلفي است كه براي تامين آنها حاضر است ، هزينه هايي را متحمل شود . هر چه نياز اجتماعي گسترده تر و عميق تر باشد ، هزينه هاي اجتماعي بالاتر است . دو مولفه “ مسئوليت پذيري اجتماعي “ و “ سرمايه اجتماعي “ ، موجب مي شود هزينه هاي اجتماعي كاهش يابد . چگونه مي توانيم از رهگذر مسئوليت پذيري اجتماعي ، سرمايه اجتماعي را افزايش دهيم ؟ جامعه سالم: جامعه سالم ، جامعه ايست كه در آن نتوان از عواملي چون طمع ، استثمار ، تسليم و خود پسندي براي سود مالي بيشتر يا بالا بردن موفقيت و مقام شخصي استفاده كرد . در جامعه سالم عمل كردن طبق وجدان ، يك كيفيت اساسي و لازم تلقي شده و فرصت طلبي و فقدان اصول اخلاقي مردود است . جامعه سالم ، مسئوليت مشترك و همبستگي انسان را افزايش داده و اعضا خود را بر مي انگيزد تا رابطه خود را بر پايه عشق و محبت برقرار كنند. تعريف مسئوليت اجتماعي: مسئوليت اجتماعي ، مجموعه وظايف و تعهداتي است كه افراد و سازمان بايد در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليت مي كنند انجام دهند . به عبارت ديگر مسئوليت اجتماعي يكي از وظايف و تعهدات …