دانلود پاورپوینت منطق فازی

دانلود محصول دانلود پاورپوینت منطق فازی با کد فروش ۱۹۷۲۲۷۶


سر فصل مطالب: مقدمه منطق های دو و چند مقداری(Bi- & Multivalent Logics) متغییرهای زبانی(Linguistic Variables) مجموعه های فازی(Fuzzy Sets) توابع عضویت فازی(Fuzzy Membership Functions) عملگرهای فازی(Fuzzy Operators) حصارها (Hedges) منطق فازی(Fuzzy Logics) قوانین  و استنتاج فازی(Fuzzy Rules & Inference) سامانه های خبره ی فازی(Fuzzy Expert Systems) فازی و یادگیری(Fuzzy & Learning) ———————–   اولین نشانه ها از تفکر فازی: بودا در ۵۰۰ پیش از میلاد: تفکر خلاف زایی در دین بودایی: هر عنصری با بوجود آمدن کمی از متضاد خود را نیز در بر دارد. ۱ – A != A   200 سال بعد: ایجاد تفکر باینری توسط ارسطو اقبال در میان دانشمندان حمایت کلیسا پایه ای برای علوم   تلاش های راسل برای کاهش ریاضیات به منطق: پارادوکس راسل ۱۹۶۴: لطفی عسکرزاده   1964: لطفی عسکرزاده: دستگاه تهویه مطبوع هوش مند تولد مفهوم فازی بودن   عدم استقبال خوب در آمریکا و اروپا   سفر فازی به شرق دور: تطبیق فازی با ادیان شرقی ۱۹۸۷: سامانه ی کنترل …