دانلود پاورپوینت مهارت های مسئله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مهارت های مسئله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی با کد فروش ۱۹۷۲۲۵۵


بخش اول: ۱-کلیات: عصر خلاقيت و نوآوري  The age of Innovation عصر فرايندهاي پرشتاب خلق و پردازش خلاق اطلاعات دوران رشد و توسعه فزاينده ابداعات و اختراعات   عصر پيش گامي دانایی محوری و  دانش خلاقيت شناسي دراكر: چالشهای قرن ۲۱:  آئین های نوین مدیریت رقابت رو به افزايش كمبود منابع، از آب گرفته تا كاركنان ماهر  راهبرد باورهای تازه  رهبری دگرگونی  قلمرو اطلاعات  بهره وری کارکنان   ضرورت خلاقيت:  مردم دنيا (چيزها) را آن طور که هست نمی بينند بلکه آن طور می بينند که عادت دارند   خلاقيت:  دنياي امروز به قدري پيچيده ، پويا و نامطمئن است که ما مجبوريم براي رشد ، پيشرفت و حتّي بقا  هر لحظه مشکل جديدي را حل کنيم.   ايده و خلاقيت: ايده : بارش نظرات که بدون شناخت مسايل بوجود ميايند   پالايش ايده :خلاقيت : تقابل ايده با واقعيتهاو شناخت روشنتر   فرصتها: خلاقيتهايي که با منشاء ايده ها توانسته است راه حل منطقي را بوجود آورد   خلاقيت: برون داد ايده از مغز به روي واقعيتها و جهت …