دانلود پاورپوینت مکتب مدیریت علمی

دانلود محصول دانلود پاورپوینت مکتب مدیریت علمی با کد فروش ۱۹۷۲۲۶۵


فردریک تیلور Frederick W. Taylor 20 مارس ۱۸۵۶ ۲۱ مارس ۱۹۱۵ بنیانگذار مکتب مدیریت علمی انتشار کتاب اصول مدیریت علمی در ۱۹۱۱ پدر مدیریت علمی فرضیات مدیریت علمی تیلور: تجربه‌ كارگري‌ و مديريتي‌ وي‌، او را متقاعد ساخت‌ كه‌ كمتر كارگري‌ بيش‌ از حداقل‌ نيروي‌ خود را براي‌ كار روزانه‌اش‌ صرف‌ مي‌نمايد، از اين‌ رو به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ كارگران‌ تظاهر به ‌كار نشان‌ مي‌دهند، اما تمايل‌ به‌ بي كاري‌ دارند. مهاجرت‌ شديد روستائيان‌ به ‌سوي‌ شهرها افزايش‌ تعداد كارگران‌ و توقع‌ كارفرمايان‌ به‌ كارآيي‌ روشهاي‌ و به‌كارگيري‌ منابع‌ عملياتي‌ به‌ شكل‌ سودآوربود، پديده‌اي‌ كه‌ پاسخي‌ مانند يافتن‌ روشهاي‌ مطلوبتر كارآيي‌ را ارائه‌ مي‌نمود . مطالعه‌ كار، اندازه‌ گيري‌ كار، زمان ‌سنجي‌، حذف‌ حركت‌هاي …