دانلود پاورپوینت نیرویابی , جذب و گزینش

دانلود محصول دانلود پاورپوینت نیرویابی ، جذب و گزینش با کد فروش ۱۹۷۰۷۱۹


مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی فصل سوم صفحات ۷۱ الی ۱۱۰ ———- نیرویابی، جذب و گزینش به دو علت در سازمانها ضرورت می یابند؛ یکی توسعه اهداف سازمانها و دیگری ضایعات پرسنلی. توسعه هدفها معلول توسعه نیازهای جوامع است و ضایعات پرسنلی کاهشی است که به دلایل گوناگون، از قبیل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفا، فوت، اخراج و یا انتقال کارکنان، در تعداد نیروی انسانی پدیدار می شود. نیرویابی، جذب و گزینش، در واقع، روشی است برای جایگزینی کردن مهارت و قابلیتهای از دست رفته سازمان و همچنین، ایجاد مهارتها و قابلیتهای مورد نیاز برای رسیدن به هدفهای آینده. بنابراین، در نیرویابی، جذب و گزینش باید به دو نکته مهم و اساسی توجه کرد؛ یکی میزان ضایعات پرسنلی، که کارگزین باید برای سال آینده پیش بینی کند و دیگری میزان تویعه هدفها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که مدیران رده بالای سازمانی باید کاملا مشخص کنند و به مدیران پرسنلی ارائه دهند تا آنان بتوانند نیروی انسانی متناسب با هدفهای آینده سازمان را بیابند، جذب کنند و برگزینند. از این رو، اگر ادعا کنیم که نیروهابی و گزینش آنان ی …