دانلود پاورپوینت هزینه های لجستیک Logistics Costs

دانلود محصول دانلود پاورپوینت هزینه های لجستیک Logistics Costs با کد فروش ۱۹۷۱۴۲۹


تعريف لجستيک: مديريت لجستيک عبارتست از برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل موثر و کاراي جريان مستقيم و معکوس ذخيره‌کردن کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط بين نقطه اصلي و نقطه مصرف, بمنظور تامين نيازمندي مشتري.(CSCMP, 2006)   اهميت هزينه هاي لجستيک: هدف از فرآيند هاي مديريت لجستيک چيست؟ حداکثر کردن سود حال و آينده از طريق کارايي هزينه سفارشات. يک عامل کليدي هزينه هاي لجستيک است که در ادبيات چندان به آن پرداخته نشده است. در کشورهاي توسعه يافته سهم هزينه هاي لجستيک ۲۰% – ۳۰% کل هزينه هاي يک شرکت است.(Rzymyszkiewicz, 1995)   هزينه هاي لجستيک در کشاورزي: ساختار هزينه هاي لجستيک: جريان فيزيکي مواد: – استهلاک دارايي ها و وسايل درگير فرآيند هاي لجستيک – هزينه اجاره (گاراژ، رله و…) – هزينه نيروي انساني – هزينه مربوط به سوخت، انرژي و مواد – هزينه خدمات حمل و نقل خارجي – ساير هزينه هاي جريان مواد (بيمه، تعميرات، ماليات و…)   هزينه هاي موجودي: – هزينه اجاره موجودي – هزينه نيروي انساني – هزينه هاي از دست دادن موجودي (کهنگي، بخار شدن و…)    هزينه هاي فر …