دانلود پاورپوینت هزینه های موجودی

دانلود محصول دانلود پاورپوینت هزينه های موجودی با کد فروش ۱۹۷۱۴۳۶


موجودی(Inventory): كميتي از كالا يا مواد اوليه كه در سازمان براي مدت زماني بدون مصرف نگهداري شده و بر اساس تصميم گيري جهت مصرف يا فروش در حال انتظار مي باشد. موجوديها بمنظور توليد محصول يا سرويس و نگهداری تجهيزات کاربرد دارند. دارائيهاي ثابت، جزء موجوديها محسوب نمي شوند. ( ساختمان و زمين كارخانه، مبلمان و وسايل دفتري، ماشين آلات خط توليد، دارائيهاي نقدي و اسناد و مدارك مربوط به امور مالي)   انواع موجودی: موجودی مستقيم: مواد خام محصولات نيمه ساخته و کار در جريان (WIP)  قطعات و مواد استاندارد محصولات ساخته شده   موجودی غير مستقيم: ابزارها و گيجها قطعات يدکي مواد مصرفي غير توليدی   موجودی : موجودي ها به دليل اختلاف روند در عرضه و تقاضا به وجود مي آيند. در حالت کلي اگر y(0) موجودی اوليه و (x (t و,d (t)   به ترتيب توابع نشان دهنده ي عرضه و تقاضا بر حسب زمان باشند؛ افزايش موجودي بوجود آمده از اين دو روند y (t) برابر است با:   چرا موجودی: موجودي ها به دلايل زير غير قابل اجتناب ميباشند: توليد و تحويل بموقع/ مشتری مداری يكنواخت كر …