دانلود پاورپوینت هزینه یابی کایزن

دانلود محصول دانلود پاورپوینت هزینه یابی کایزن با کد فروش ۱۹۷۱۳۰۳


سوال مهم: عامل اصلي پيشرفت عظيم ژاپن چه بوده است؟ به عقیده مديران ارشد صنايع توليدي ژاپن عامل اصلي پيشرفت عظيم ژاپن فعاليتهاي كنترل و بهبود كيفيت در تمام سطوح مديريتي و در تمام صنايع در سطح ملي بوده است. تعریف: كايزن تركيبي دو كلمه اي از يك مفهوم ژاپني است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و تدريجي است. در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود در سازمان ها لازم نيست به دنبال تغييرات انفجاري يا ناگهاني باشيم ، بلكه هر نوع بهبود يا اصلاح به شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد، ارتقاي بهره وري را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد. KAI + ZEN = KAIZEN بهبود مستمر و تدريجي با بهره گيري از مشاركت تمام كاركنان   تاریخچه کایزن: درجنگ جهانی دوم ژاپن کاملا تخریب شد . در آن زمان هیچ منابع وکارخانه ای نداشتند اما مهم ترین سرمایه یعنی مردم ( نیروی کار) هنوز در اختیار کشور بود و به این ترتیب یک نهضت ملی در ژاپن شکل گرفت که همان جنبش آبروبخشیدن به ژاپن بود . همه ژاپنی ها قبول کردند که پاسداری از کیفیت باید وظیفه همه باشد وهمگی مسئولیت پذیربودند.   & …