دانلود پاورپوینت ژنتیک مولکولی

دانلود محصول دانلود پاورپوینت ژنتیک مولکولی با کد فروش ۱۹۷۲۲۵۱

دانلود پاورپوینت ژنتیک مولکولیتعداد اسلاید:۴۰   بخشی از فایل:   روشهای لیز سلولی به دو روش كلی فیزیكی و شیمیایی تقسیم می شوند. ۱- در روش فیزیكی با استفاده از فشار مكانیكی دیواره سلولی شكسته می شود. مثل استفاده از ذرات شیشه، سونیكاتور (امواج ماوراء صوت با انرژی بالا) و فشار مكانیكی از طریق عبور خمیره سلولی از یك مجرای بسیار باریك تحت فشار بسیار بالا (French Press) كه اغلب در ابعاد صنعتی استفاده می شود. ۲- در روش شیمیایی با توجه به نوع ماده موجود در دیواره سلولی كه در انواع باكتریهای گرم مثبت و گرم منفی متفاوت است از مواد مختلفی استفاده می شود. در E.coli و انواع مشابه آن كه بیشترین كاربرد را در مهندسی ژنتیك دارند برای سست كردن دیواره سلولی از آنزیم Lysozyme یا ماده EDTA و یا هر دو استفاده می شود. …