دانلود پاورپوینت کاربرد سیستم های بنگاهی و یکپارچگی فرآیند کسب و کار

دانلود محصول دانلود پاورپوینت كاربرد سيستم های بنگاهی و يكپارچگی فرآيند كسب و كار با کد فروش ۱۹۷۱۶۰۱


سيستم هاي بنگاهي چيستند: سيستم هاي بنگاهي بر يكپارچه سازي فرآيندهاي كليدي كسب و كار سازمان تمركز دارند. اين سيستم ها كه به سيستم هاي  برنامه ريزي منابع بنگاه معروف هستند، برمبناي رشته اي از  بخش هاي نرم افزاري بهم يكپارچه و يك پايگاه داده هاي مركزي مي باشند. پايگاه داده ها ، ‌داده ها را جمع آوري مي كند و آنها را براي كاربردهاي بي شماري ذخيره مي كند. هنگامي كه اطلاعات جديدي از طريق يك فرآيند وارد مي شود، فوراٌ در دسترس ديگر فرآيندهاي كسب و كار قرار مي گيرد. نحوه كار سيستم هاي بنگاهي : هم ارزش و هم چالش سيستم هاي بنگاهي را مي توان در يكپارچگي اطلاعات و فرآيندهاي كسب و كار سازمان يافت. نرم افزار بنگاهي شامل مجموعه از بخش هاي نرم افزاري به هم وابسته مي باشد كه از فرآيندهاي اصلي كسب و كار داخلي،‌حسابداري و مالي، منابع انساني، ساخت و توليد و فروش و بازاريابي پشتيباني مي كند. اين نرم افزار،‌داده ها را قادر مي سازد تا در وظايف چندگانه و فرآيندهاي كسب و كار چندگانه براي دقيق كردن هماهنگي و كنترل سازماني مورد استفاده قرار گيرند. (جدول۶-۱) جدول ۶-۱  فرآيندهاي كس …