دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard

دانلود محصول دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard با کد فروش ۱۹۷۱۵۷۵


اهداف آموزشی : درک دلیل نیاز مدیران به BSC برای اندازه گیری و مدیریت دارایی های غیرمشهود برای ایجاد ارزش درک بهتر نقش برنــامه های راهبــردی برای نشــــان دادن رابطه علت و معلولی بین بــازده از نظــر مالــی و مشتــری و عوامــل آن بازده : تعیین ارزش ، فراینـــدهای حساس ، منابع انسانی ، IT  ، سرمایه شرکت ترجمه لغات ماموریت ، منظر، راهبرد در یک BSC چگونگی چیدن یکسری اهداف سیاستها در BSC چرا شاخصهای کلیه عملکرد الزاما BSC نیستند تنظیم یک BSC برای موسسات دولتی و غیر انتفاعی چگونگی استفاده از BSC برای تکمیل راهبرد شناسایی اشتباهات رایج در کامل کردن BSC و راههای اجتناب از آنها   بانک مترو: مایک هانکوک کارشناس ارشد بانک مترو بررسی کرد که چگونه می تواند بانک را به یک مسیر راهبــردی جدید برگرداند. از قـــدیم بانکهای کوچک بر کـــارایی پردازش محصـولات معـــاملاتی مانند حسابهای جاری ، سپرده و وام تمرکز داشتند.بانکداری در یک محیط بسیار قانونمندرقبا را در تعیین نرخ بهره و حضور و فعالیت در منطقه فعاــلیت بـانک متــرو و حضــور موسســات مــالی و اعتباری و جذب سپرده  مدت دارمح …