دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی مفاهیم اجرای BPMS سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دانلود محصول دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشی مفاهيم اجرای BPMS سازمان آموزش فنی و حرفه ای با کد فروش ۱۹۷۱۹۸۲


پروژه سيستم مديريت فرآيندهاي كاري مرحله اول گامهاي اجراي BPMS: 1-تدوين فرآيندي حوزه كسب وكار سازمان ۲-دسته بندي فرآيندها ۳-ترسيم نقشه فرآيندها ۴-مدل سازي فرآيندها ۵-اجرا و اعتبارسنجي فرآيندها ۶-الگوبرداري (درصورت نياز) ۷-اصلاح و طراحي مجدد فرآيندها ۸-شبيه سازي سازمان ۹-آناليز عملکرد فرآيندهاي شبيه سازي شده   مراحل توسعه BPMS در سازمان شما: ۱۳۸۷: تدوين فرآيندي حوزه كسب وكار سازمان دسته بندي فرآيندها ترسيم نقشه فرآيندها   1388: مدل سازي فرآيندها اجرا و اعتبارسنجي فرآيندها   سال آتي: اصلاح و طراحي مجدد فرآيندها شبيه سازي سازمان آناليز عملکرد فرآيندهاي شبيه سازي شده شامل ۱۲  اسلاید POWERPOINT …