دانلود پاورپوینت کشف توانمندی ها

دانلود محصول دانلود پاورپوینت كشف توانمندی ها با کد فروش ۱۹۷۱۸۱۴


مربوط به درس : مديريت بهره وري نيروي انساني  در سازمانهاي بسيارشاهد حضور كاركناني هستيم كه از دانش و تخصص ارزشمندي برخوردارند ولي در عمل بهره وري بالايي ندارند و سازمان بهره زيادي از دانش آنها نمي برد .  چنين مشاهداتي يك مدير را به اين انديشه فرو مي برد كه: ”ملاك ارزيابي سازمان در جذب وآموزش كاركنان چه بايد باشد؟“ پژوهش وسيعي توسط ”سازمان گالوپ“ در زمينه  مديريت منابع انساني انجام شده است .  نتايج اين پژوهش ارزشمند حاصل بررسي ۴۰۰ شركت موفق جهان ، مصاحبه با بيش از ۸۰،۰۰۰ مدير موفق و بيش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ كـــــــــارمند  مي باشد، نشان مي دهد كه : دانش و مهارت چنانچه در راستاي هوشمندي فرد باشد ؛ منجر به توانمندي مي شود. لذا مديران موفق مهم ترين وظيفه خود را « مربي گري » مي دانند. رمز موفقيت اين مديران توجه به : ”ويژگي ها، طبيعت و هوشمندي “ انسانها است و ” تبديل هوشمنديها “ به ” عملكرد “ است. بنابراين مديران موفق به جاي فرماندهي، كنترل و اصلاح كاركنان  تلاش مي كنند : …