دانلود پاورپوینت گسترش عملکرد کیفیت QFD

دانلود محصول دانلود پاورپوینت گسترش عملکرد کیفیت QFD با کد فروش ۱۹۷۱۲۸۴


QFD  از روش های نوین مهندسی کیفیت ،  از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در فرایند بررسی و تحلیل خود ضمن شناسایی خواسته ها و نیازمندی های مشتریان سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل طراحی و تولید را دارد . In a few words: The voice of the customer translated into the voice of the engineer. QFD  ترجمه و اعمال خواسته های کیفی مشتری در مراحل مختلف تکوین محصول. بنابراین تمامی خصوصیات و مشخصات طراحی محصول با توجه به نقطه نظرات ” مشتری ” و” مصرف کننده ” آن حاصل می شود. نیاز به ابزاری چون  QFD از توجه به دو هدف مرتبط با هم نشات گرفته است : ۱- تبدیل (ترجمه) خواسته های مصرف کننده (تقاضاهای مشتری) از محصول به مشخصه های کیفی در مرحله طراحی ۲- گسترش(Deploy) مشخصه های کیفی شناسایی شده در مرحله طراحی به سایر فرایند های  تولید و تکوین محصول با استفاده از تعیین و برقراری نقاط کنترلی و بازرسی قبل از شروع تولید واقعی. QFD  سعی دارد از نخستین مراحل شکل گیری مفهوم محصول در ذهن طراحان سازمان ، از طریق تمرکز بر روی درک صحیح و شفاف خواسته های مشتری و گستر …